ลักษณะเฉพาะ

 ตัวหนอน (Lava) ที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ จะเป็นตัวกัดกินเนื้อไม้ โดยเฉพาะไม้ที่มีความชื้น 12-15 % จะมีการทำลายอยู่เสมอ การทำลายภายในคล้ายรวงผึ้ง ไปตามแนวยาวของตัวไม้ ระยะดักแด้ ( Puma ระยะจำศีล) จะอยู่ใกล้ชิตหน้าไม้ หลังจากนั้นจะกลายเป็นตัวแก่ (Adult X ) จะเจาะไม้ออกมาภายนอกเป็นรูกลม (Flight hole)

มอดเป็นศัตรูทำลายไม้ มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ที่พบในเมืองไทยและก่อความเสียหายมีอยู่ 2 วงศ์

การกำจัดและป้องกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *