เราเป็นใคร

ประวัติความเป็นมา(Background History)

บริษัทเอซี เพส คอนโทรล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ได้เริ่มดำเนินการด้านธุรกิจการกำจัด-ป้องกันปลวกและแมลงรบกวนทุกชนิด โดยบริษัทฯมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน กำจัดปลวกและแมลงรบกวนไม่ให้เข้าไปทำลายทรัพย์สินมีค่าของท่าน และยังมีโทษเช่นสร้างความรำคาญ ทำให้เสียภาพพจน์ต่อกิจการและนำเชื้อโรคมาสู่คน

วิสัยทัศน์

ปัจจุบัน ปัญหาเรื่อง ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุงและแมลง รบกวนคนและสัตว์เลี้ยงที่พบในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือสถานธุรกิจของผู้ใช้บริการ ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาใหญ่ นอกจากก่อให้เกิดความรำคาญ ยังสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นพาหะที่นำโรคและเป็นอันตรายมาสู่คน ทำให้ธุรกิจการกำจัดและป้องกันแมลงเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทย เป็นเมืองร้อน และตราบใดที่อุณหภูมิของโลกยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถึงเป็นการเพิ่ม ขยาย แพร่พันธุ์ ของกลุ่มแมลงและสัตว์อันตราย

banner

ธุรกิจของบริษัท

งานบริการป้องกัน-กำจัดแมลง (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน และแมลงอื่นๆ)การให้บริการ

เนื่องจากปัญหาการระบาดของแมลงและสัตว์รบกวน เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อบ้านเรือนที่พักอาศัย ตลอดจนธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคารทั่วๆไป เพราะนอกจากจะสร้างความรำคาญ การเป็นพาหะนำโรคแล้ว ยังทำลายภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจนั้นๆอีกด้วย

บริษัท เอซี เพส คอนโทรล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการดูแล กำจัดและป้องกัน ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวันและแมลงอื่นๆ ต่อบ้านเรือน ที่พักอาศัยและธุรกิจของท่าน อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าให้ความร่วมมือดูแลรักษาสถานที่ ทำบริการให้ถูกสุขลักษณะ การบริการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน จะได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

บริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน เป็นรูปธรรม ไม่สูญเสียเวลาอันมีค่าซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของท่าน อีกทั้งประสิทธิภาพสารเคมีที่ทันสมัยของบริษัทฯ ช่วยในการรักษาเนื้อไม้ของอาคารสถานที่ สูตรพิเศษไม่มีกลิ่น มีความเป็นพิษต่ำ มีความปลอดภัยสูงต่อ คน สัตว์ และพืช จึงสร้างความมั่นใจแก่ท่านในการช่วยรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก

มีปัญหาหนูหรือแมลงบุกรุก?

ให้บริการกำจัด ปลวกเห็บหมัดมอดมดหนูยุงแมลงวันแมลงสาบ โดยผู้เชื่ยวชาญ