บริการของเรา

เราให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และทีมงานที่มีประสบการณ์ Expert!

บริการกำจัดปลวก

ให้บริการป้องกันตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง เช่น ระบบการวางท่ออัดน้ำยาปลวก สเปร์ยปูพรมหน้าดินหรือวางระบบในเชิงป้องกันหรือระบบเหยื่อกำจัดปลวก

บริการกำจัดมด

บริการสเปร์ยเคมีบริเวณจุดที่พบปัญหาและบริเวณจุดสุ่มเสี่ยงต่างๆ หรือใช้เหยื่อชนิดกินแล้วพาเหยื่อมดถึงรังทำให้สามารถกำจัดยันต้นตอของมด

บริการกำจัดแมลงสาป

บริการสเปร์ยเคมี บริเวณแหล่งที่มีการระบาด เช่น ท่อระบายน้ำ แหล่งพักน้ำทิ้ง พื้นที่ภายในภายนอกอาคาร หรือการใช่เหยื่อล่า หรือกับดัก

บริการกำจัดหนู

บริการวางกับดัก, ใช้เหยื่อล่อ หรือ การใช้เครื่องมือทางอิเลคทรอนิกส์เข้ามาช่วย คือสร้างคลื่นรบกวนประสาทหนู

บริการกำจัดยุง

บริการพ่นหมอกควัน วิธีการ ULV สูตรน้ำ หรือใส่ทรายอะเบทหรือทรายฟอสลงในบริเวณที่มีน้ำขัง ตามท่อระบายน้ำทิ้งเพื่อกำจัดลูกน้ำยุง

มีปัญหาหนูหรือแมลงบุกรุก?

ให้บริการกำจัด ปลวกเห็บหมัดมอดมดหนูยุงแมลงวันแมลงสาบ โดยผู้เชื่ยวชาญ