เข็ด – เหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูป ชนิดก้อน

KED ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู เข็ด เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบเหยื่อสำเร็จรูปชนิดก้อนที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างยาวนอนโดยมีสารออกฤทธิ์ คือ (Bromadiolone) เข็ด มีส่วนผสมพิเศษที่สามารถดึงดูดหนูให้มากินได้เป็นอย่างดี เมื่อหนู่กินเข้าไปแล้วจะไม่ตายในทันทีแต่จะไปตายในบริเวณอื่น เข็ด ทำให้หนูตายอย่างรวดเร็วภานใน 3-7 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาในการตายขึ้นอยู่กับปริมาณของเหยื่อที่หนูกินเข้าไปและขนาดตัวของหนูด้วย

Description

KED ผลิตภัณฑ์ เข็ด ใช้กำจัดหนูทั้งภายในและภายนอกอาคาร บ้านเรือน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร โกดังสินค้า โรงพยาบาล และโรงเรือนปศุสัตว โดยวางเหยื่อ เข็ด ยังได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้อง

 

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “เข็ด – เหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูป ชนิดก้อน”

General Inquiries

There are no inquiries yet.

Related products