แดมทริน 5 อี – เคมีกำจัดแมลง

DAMTHRIN 5E เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal fogging) สามารถใช้ควบคุมและกำจัดแมลงได้ดีทั้งภายในและนอกอาคาร

Description

DAMTHRIN 5E เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในทางสาธารณสุขตามคำแนะนำองค์กรณ์อนามัยโลก (WHOPHES) โดยมีการพัฒนาผลิคภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและคงไว้ซึ่งความปลอดภัยเป็นหลัก แดมทริน 5 อี นำมาให้ในการกำจัดแมลงต่าง ๆ เช่นยุง และแมลงวัน

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “แดมทริน 5 อี – เคมีกำจัดแมลง”

General Inquiries

There are no inquiries yet.

Related products